Gezicht op den Leidschegracht naar de Heerengracht omstreeks het jaar 1670

Gezicht op den Leidschegracht naar de Heerengracht omstreeks het jaar 1670

Let op! Deze reproductie wordt nu ingeladen in ons bestelsysteem. Wach tot het inladen is voltooid en u een formaat kunt selecteren. Het inladen van het bestand kan vanwege hoge bestandsresoluties tientallen seconden in beslag nemen.