Belsazar catches sight of the writing on the wall - Het feestmaal van Belsazar

Het feestmaal van Belsazar, ook wel Belsazars feest genoemd, is een schilderij van Rembrandt van Rijn, door hem ondertekend, geschilderd rond 1635, 167 x 209 centimeter groot. Het thema is gebaseerd op het verhaal uit het oud-testamentarische boek Daniël over het teken aan de wand dat onheil voorspelt aan de Babylonische heerser Belsazar. Het schilderij is momenteel te bezichtigen in de National Gallery te Londen.

The story of Belshazzar and the writing on the wall originates in the Old Testament Book of Daniel. The Babylonian king Nebuchadnezzar looted the Temple in Jerusalem and has stolen the sacred artefacts such as golden cups. His son Belshazzar used these cups for a great feast where the hand of God appeared and wrote the inscription on the wall prophesizing the downfall of Belshazzar's reign.

Let op! Deze reproductie wordt nu ingeladen in ons bestelsysteem. Wach tot het inladen is voltooid en u een formaat kunt selecteren. Het inladen van het bestand kan vanwege hoge bestandsresoluties tientallen seconden in beslag nemen.